Vì sao tiền sử dụng đất lại là ẩn số khó đoán?

Tiền sử dụng đất (SDĐ) đang là gánh nặng của doanh nghiệp (DN) và người mua nhà. Nó cũng là “ẩn số” mà nhà đầu tư không thể tiên lượng trước khi quyết định đầu tư và chính điều này đã tạo ra cơ chế xin-cho.

Được thế chấp ngân hàng nhà đang cho thuê?

Điều 345 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định, tài sản đang cho thuê cũng có thể được dùng để thế chấp. Lợi tức, hoa lợi thu được từ việc cho thuê tài sản thuộc tài sản thế chấp nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Quy định mới về bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng

Nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm của chủ đầu tư đối với các công trình xây dựng, vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Theo đó, chủ đầu tư hoặc nhà thầu phải mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng.