Chỉ điểm những xu hướng mới của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng?

Đặc điểm, tính chất và xu hướng du lịch của du khách đang tác động mạnh đến sự phát triển của thị trường bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng. Các cơ sở lưu trú nghỉ dưỡng đã, đang và sẽ có những chuyển biến trước những nhu cầu mới của khách du lịch.

Bất động sản ven biển đang vẫn là Vua

Để đầu tư bất động sản ven biển thành công, cần hiểu rõ 3 yếu tố là loại hình bất động sản và chủ đầu tư, xu hướng của Chính phủ hỗ trợ ngành Du lịch.

Second home Miền Nam đang thu hút mạnh mẽ dòng tiền Khách Bắc

Khái niệm về Second home – nơi đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày và có nhiều tiện ích chăm sóc sức khỏe cho các thành viên lớn tuổi đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam hiện nay.