Được thế chấp ngân hàng nhà đang cho thuê?

Được thế chấp ngân hàng nhà đang cho thuê?

Hỏi:

Vợ chồng tôi đứng tên một căn nhà và hiện đang cho người khác thuê. Do nay cần vốn làm ăn nên chúng tôi muốn đem căn nhà này thế chấp vay tiền ngân hàng, liệu luật có cho phép hay không? Trường hợp được phép thì tôi có thể ủy quyền cho chồng tôi ký tên và lo mọi thủ tục vay tiền ngân hàng (tôi mới sinh con đi lại bất tiện) hay không?

Trần Thị Tuyết (tuyett.t@gmail.com)


Trả lời:

Điều 345 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định, tài sản đang cho thuê cũng có thể được dùng để thế chấp. Lợi tức, hoa lợi thu được từ việc cho thuê tài sản thuộc tài sản thế chấp nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Theo đó, vợ chồng bạn có thể thế chấp căn nhà đang cho thuê để vay tiền ngân hàng làm ăn. Tuy nhiên, bạn cần thông báo cho ngân hàng biết về tình trạng của ngôi nhà mà bạn đang cho thuê.

Mặt khác, căn nhà này là tài sản chung của vợ chồng bạn, do đó khi thế chấp vay tiền cần phải được sự đồng ý của cả 2 người. Song, bạn có thể ủy quyền cho anh ấy đứng ra lo liệu mọi thủ tục thế chấp nhà. Lưu ý, việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản, đồng thời phải công chứng theo luật định.
charmington.org - Luật sư Phạm Đình Hưng