Luật mới tác động thế nào đến thị trường bất động sản?

Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản và Luật Đất đai – cả 3 luật đều mới được sửa đổi và vừa được Quốc hội thông qua. Các chuyên gia cho rằng các luật này, có hiệu lực từ 01/01/2025, sẽ tác động lớn đến thị trường bất động sản như: thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, giải quyết tình trạng khan hiếm nguồn cung…

Vướng mắc trong Nộp tiền sử dụng đất khi giao đất

Nhiều người mua nhà chung cư và chính các chuyên gia BĐS, chủ đầu tư kinh doanh đều thắc mắc xung quanh Thông tư số 76/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 45 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

Cập nhật các quy định mới nhất về Thuế nhà đất

Trong lĩnh vực đất đai, thuế được chia thành nhiều loại, được áp dụng đối với nhà, đất ở, đất xây dựng công trình, đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp.

Quyền sở hữu căn hộ chung cư và mối quan hệ với quyền sử dụng đất

ự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) được công bố vào năm 2021 của Bộ Xây dựng đã có báo cáo đánh giá tác động sau 6 năm thực hiện Luật Nhà ở 2014 và cho rằng cần bổ sung quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư…

Những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực Nhà ở

Nhằm đảm bảo quyền sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng và giao dịch về nhà ở, Luật Nhà ở 2014 đã quy định chi tiết về các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực nhà ở.