Cập nhật các quy định mới nhất về Thuế nhà đất

Trong lĩnh vực đất đai, thuế được chia thành nhiều loại, được áp dụng đối với nhà, đất ở, đất xây dựng công trình, đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp.

Quyền sở hữu căn hộ chung cư và mối quan hệ với quyền sử dụng đất

ự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) được công bố vào năm 2021 của Bộ Xây dựng đã có báo cáo đánh giá tác động sau 6 năm thực hiện Luật Nhà ở 2014 và cho rằng cần bổ sung quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư…

Những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực Nhà ở

Nhằm đảm bảo quyền sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng và giao dịch về nhà ở, Luật Nhà ở 2014 đã quy định chi tiết về các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực nhà ở.

Ủy quyền quản lý nhà ở trong bao lâu?

Ủy quyền quản lý nhà ở là việc chủ sở hữu nhà ở ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở trong việc quản lý, sử dụng nhà ở trong thời hạn được ủy quyền. Việc ủy quyền quản lý nhà ở chỉ được thực hiện đối với nhà ở có sẵn.

Đánh thuế căn nhà thứ 2 để siết chặt đầu cơ bất động sản từ góc nhìn Chuyên gia

Tới lúc nào thì Chính phủ sẽ tham gia điều tiết vào thị trường bất động sản Việt Nam để hạn chế đầu cơ vào bất động sản, và giải pháp điều tiết sẽ tập trung vào công cụ nào?