Sacomreal Plaza

26 Ung Văn Khiêm

Tổng quan Sacomreal Plaza

Diện tích: m2

Số phòng ngủ: 1 phòng

Số phòng tắm: 1 phòng

Giá bán:

https://charmington.org/sacomreal-plaza.html

Vị trí Sacomreal Plaza

https://charmington.org/sacomreal-plaza.html

Tiện ích Sacomreal Plaza

https://charmington.org/sacomreal-plaza.html

Mặt bằng Sacomreal Plaza

https://charmington.org/sacomreal-plaza.html

Nhà mẫu Sacomreal Plaza

https://charmington.org/sacomreal-plaza.html

Thanh toán Sacomreal Plaza

Thông tin liên hệ

Dương Quốc Khải
Số điện thoại 093 8899 101 | 0944 377 789
Email charmington.org@gmail.com

Tính vay mua nhà

Đăng ký nhận thông tin