Sổ đỏ sẽ ghi tên tất cả các thành viên trong gia đình kể từ 05/12

Sổ đỏ sẽ ghi tên tất cả các thành viên trong gia đình kể từ 05/12

Charmington.org | Từ ngày 05/12/2017, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) sẽ ghi tên các thành viên trong gia đình cùng sử dụng đất. Đó là nội dung được đề cập đến trong Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Hộ gia đình sử dụng đất sẽ ghi đầy đủ tên thành viên trên sổ đỏ

Cụ thể, việc bổ sung thông tin các thành viên hộ gia đình trên sổ đỏ được quy định tại tại khoản 5, Điều 6 của Thông tư như sau:

“Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi “Hộ gia đình, gồm ông” (hoặc “Hộ gia đình, gồm bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình như quy định tại điểm a khoản này; địa chỉ thường trú của hộ gia đình. Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình.

Dòng tiếp theo ghi “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với … (ghi lần lượt họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).”

Đây được xem là một trong những giải pháp để loại bỏ tình trạng lừa đảo trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất; đồng thời xóa bỏ tình trạng người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, song có sự “lằng nhằng” do không được sự đồng ý, chấp thuận của các thành viên trong hộ gia đình ngoài chủ hộ.

Bên cạnh đó Thông tư 33/2017/TT-BTNMT cũng sửa đổi bổ sung, hướng dẫn một số nội dung quy định về diện tích sàn căn hộ phải đảm bảo quy định pháp luật về nhà ở; Hướng dẫn hồ sơ đăng ký biến động đối với trường hợp cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào DN; Hướng dẫn việc sử dụng đất đối với trường hợp chuyển đổi công ty, chuyển DNTN thành công ty TNHH...

Hộ gia đình sử dụng đất là gì?

Khái niệm hộ gia đình sử dụng đất được quy định tại Khoản 29 Điều 3 Luật đất đai 2013 như sau: “Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.”

Như vậy, việc xác định các thành viên của hộ gia đình sử dụng đất được dựa trên các tiêu chí:

Là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình;
Đang sống chung;

Có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.


⇒ Tham khảo cơ hội đầu tư dự án Charmington IRIS thuộc dòng căn hộ cao cấp Charmington mới của Sacomreal năm 2018.

♦ Website: https://charmingtoniris.site/

Theo THỜI BÁO KINH DOANH