Suntec City: đô thị kỳ vòng là điểm đến khu Tây TPHCM  có điều gì đặc biệt?

Theo sự phát triển hạ tầng khu Tây TPHCM đang được mở rộng thị trường bất động sản với khu đô thị sinh thái thông minh Suntec City hơn 600ha đang thu hút giới đầu tư bởi dư địa phát triển của khu Tây TPHCM đang rất lớn.