Sacomreal Plaza

Vị trí dự án: 26 Ung Văn Khiêm

Diện tích: m

Số phòng ngủ: 1

Số phòng tắm: 1

Giá bán:  

http://charmington.org/sacomreal-plaza.html

http://charmington.org/sacomreal-plaza.html

http://charmington.org/sacomreal-plaza.html

http://charmington.org/sacomreal-plaza.html

http://charmington.org/sacomreal-plaza.html