Thu nhập triệu đô cùng B.A.M (Business Account Managemet) từ Novaland

Thu nhập triệu đô cùng B.A.M (Business Account Managemet) từ Novaland

B.A.M (Business Account Manager – Quản lý Quan hệ Khách hàng) là khái niệm tái định vị hình ảnh những tư vấn viên bất động sản tại Novaland, cho bạn cơ hội trở thành một “stylist” đại diện phong cách sống đẳng cấp hay một chuyên gia tư vấn đầu tư chuyên nghiệp với đa dạng loại hình bất động sản.

TUYỂN DỤNG B.A.M - BUSINESS ACCOUNT MANAGEMENT (QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG) TẠI NOVALAND

Hotline: 0938899101 - 0908180680 

Email: khai.duongquoc@novaland.com.vn

Đăng ký tại: [Tuyển dụng]